Hledat
Personal menu
Filters
Close

Obezita nemoc mnoha tváří

20. února 2014

Obezitu lze jednoduše definovat jako nadměrnou kumulaci tuku na predisponovaných místech organismu. Z medicínského hlediska se za obézní zvíře považuje každý pes a kočka, jehož hmotnost je o 20% vyšší, než je plemenný standard. Hmotnost převyšující ideální váhu o 15% se označuje, jako nadváha.

Obezita není pouze „estetickým“ problémem, ale je jedním z vyvolávajících nebo komplikujících faktorů mnoha dalších onemocnění! Patří sem například:
Diabetes mellitus (cukrovka)
Inzulínová rezistence a na inzulínu závislý diabetes mellitus ( IDDM) přímo souvisejí s obezitou u koček, u psů naopak méně často

Kočky
NIDDM (na inzulínu nezávislý diabetes mellitus) je u koček nejčastější příčina diabetu. Četné studie prokázaly, že u obézních jedinců je riziko rozvoje diabetu dvakrát vyšší. Inzulínová rezistence závislá na obezitě se považuje za reverzibilní, upraví se po poklesu tělesné hmotnosti.

Psi
Nejčastější formou diabetu u psů je na inzulínu závislý diabetes mellitus. Neznamená to však, že obézní jedinci nejsou náchylní ke vzniku špatné glukózové tolerance a hyperinzulinémii. U obézních jedinců ke vzniku těchto problémů může taktéž dojít.

Psi s hyperinzulinémií:
• mají redukován transport inzulínu v mozku o 60%
• tvorba glukózy v játrech není tlumena, což je patrně způsobeno jaterní inzulínovou rezistencí - kontrola hladiny glukózy v krvi je tím ztížena

Ortopedické potíže
Nadváha u psů a koček zvyšuje riziko kloubních a pohybových problémů, včetně kulhání. Příčinou bývá obvykle osteoartritida a traumatické poškození jako je například odloučená epifýza.
Velká část expertů nedoporučuje chirurgický zákrok nebo nízké dávky analgetik v případě, že hmotnost pacienta zůstává nezměněna. Redukce hmotnosti vede i u pacientů s dysplazií kyčelních kloubů ke zmírnění bolestí a stupně kulhání.

Kardiovaskulární potíže
U starších psů je nadměrná hmotnost rizikovým faktorem pro vznik oběhových potíží. Psi s obezitou způsobenou dietními chybami vykazují abnormální kardiovaskulární funkce včetně hypertenze, zvýšeného srdečního výdeje a vyšší klidové tepové frekvence. Příkladem může být i vyšší levý předsíňový tlak, obézní jedinci se nemohou pohybovat stejně intenzivně jako dřív.

Hypertenze (vysoký krevní tlak)
Obezita je pokládána za faktor zvyšující pravděpodobnost rozvoje hypertenze, obzvláště pokud jsou příčinou obezity dietní chyby. Nadváha odpovídá i za retenci sodíku a glomerulární hyperfiltraci.

Dýchací potíže
Obezita mění charakter dýchání, může způsobovat takzvaný „ pickwickův syndrom“
(zvýšený počet krevních buněk, ospalost, snížená ventilace, nedostatek kyslíku v krvi, zvýšený obsah oxidu uhličitého v krvi a zvýšený krevní tlak v plicích, polycytemie, ospalost, hypoventilace, nedostatečná arteriální saturace, hyperkapnie a plicní hypertenze). U toy plemen stoupá riziko vzniku kolapsu průdušnice. Nadměrná tuková tkáň odpovídá za kompresi plic a znemožňuje adekvátní plicní ventilaci, což zvyšuje anesteziologická rizika.

Kožní potíže
Rozvoj nealergických kožních onemocnění je 2,3 x vyšší u koček obézních ve srovnání s kočkami štíhlými. Také u obézních psů stoupá četnost výskytu pyodermií a seborrhoe.

Reprodukční problémy
Výskyt gynekologických onemocnění typu dystokie (komplikovaný porod) může také přímo souviset s obezitou.

Snížená odolnost proti chorobám
Úmrtnost po nakažení psinkovým virem byla mnohem vyšší a k úhynu došlo dříve u psů obézních ve srovnání s jedinci normálně vážícími. Také průběh salmonelózy byl mnohem vážnější u jedinců s nadváhou.

Rizika anesteziologická a chirurgická
Vliv obezity na průběh anestezie je znovu prozkoumáván. Známy jsou komplikace během chirurgického zákroku, riziko zhoršeného hojení ran a pooperační infekce.
U lidí obézních se komplikuje hojení ran, jako jsou pooperační infekce, následkem nedostatečného okysličení tkání.

Inkompetence močového svěrače u fen
Obezita hraje roli v projevech inkontinence způsobené u fen inkompetencí močového svěrače.

Nádor
Studie věnovaná výskytu nádoru mléčné žlázy potvrdila, že riziko vzniku nádoru mléčné žlázy ve vyšším věku je u fen, které byly ve věku 9-12 měsíců štíhlé, výrazně nižší. To je důvodem pro udržení optimální tělesné hmotnosti již u mladých jedinců.
Další práce týkající se vlivu lokálně aplikovaných insekticidů na rozvoj karcinomu přechodného epitelu močového měchýře prokázala vyšší riziko vzniku tohoto nádoru u jedinců obézních a s nadváhou.

Jaterní lipidóza
U obézních koček i psů se vyvíjí tuková infiltrace jater. Pouze obézní kočky jsou však v případě nechutenství nebo rapidního hubnutí náchylné k rozvoji život ohrožujícího onemocnění - akutní jaterní lipidóze.

Akutní pankreatitida (zánět slinivky)
Riziko fatální akutní pankreatitidy je u obézních psů zvýšeno.

ZÁVĚR
Existence prokázaných závažných zdravotních rizik souvisejících s obezitou dokumentují nezbytnost informovat klienty o všech možných zdravotních komplikacích. Pozornost by měla být zaměřena již na mladé věkové skupiny. Důležité je zabránit chronickému zvyšování hmotnosti. Přístup k léčbě obezity musí být komplexní a kromě adkvátní výživy musí obsahovat i změnu životního stylu a návyků.

Krmiva Eukanuba nabízí majitelům psů produkt řady Daily Care s označením Overweight, Sterilized Dogs, které svým složením s nízkým obsahem tuku (o 20% méně než krmivo pro dospělé) předtavuje vysoce kvalitní,
kompletní krmivo pro obézní psy, s vysokou stravitelností živin, zajišťující optimální nutriční profil během hubnutí.

Optimální množství vlákniny umožňuje maximální absorbci živin. Řepná vláknina, středně fermentovatelný typ vysoce kvalitní vlákniny zabezpečuje dostatečné množství krátkořetězcových mastných kyselin, což podporuje funkci střevní mukózy a zdraví střeva.

Minimální množství vysoce kvalitního tuku (7%) pomáhá kontrolovat redukci váhy. Poměr omega 6 : omega 3 mastným kyselinám v optimálním rozmezí od 5:1 do 10:1 udržuje kůži a srst v dobré kondici.
L-carnitin pak zvyšuje odbourávání tuku v těle.

Velmi kvalitní živočišné proteiny udržují optimální nutriční profil a udržují tak stávající svalovou hmotu (chceme zhubnout snížením ukových zásob a udržet stávající svalovou hmotu!!).
Speciální směs uhlohydrátů (ječmen, čirok), udržuje optimální hladinu krevního cukru po nakrmení. Tento systém je zvláště důležitý u pacientů s rizikem vývoje diabetu.
Antioxidanty ve formě vitamínů pak podporují optimální funkci imunitního systému.
Vynikající chutnost, dobře formovaná stolice a její malý objem jsou dalšími vítanými pozitivy této diety.

Dalšími možnými variantami pro řešení obezity jsou pak krmiva pro psy a kočky Light nebo veterinární diety Retricted Calorie.

Vložte svůj komentář